بیشتر بخوانید

چطور قدرت ابراز عقیده داشته باشیم

در ارتباطاتمان با افراد اگر احساساتمان را به جا بروز نکنیم یک وضعیت بدی در ما به وجود میاد که باعث درگیری ذهنی با خودمان می شود با خودمون میگیم چرا در این موقعیت نظرم رو نگفتم یا چرا من نمیتونم و… امثال اینها یک چرخه ی معیوبی رو در مغز شکل می دهد که […]

بیشتر بخوانید

تکنیک های تقویت ارتباط اجتماعی

در مورد ارتباطات چشمی مطالعه داشته اید اولین قدم ارتباطی ،ارتباط چشمی هست زمانی که ارتباط چشمی اتفاق می افتد در عرض چند ثانیه مهلت دارید که طرف مقابل را جذب کنید طوریکه از شما خوششان بیاید بعد ازاین تاثیر یک تاثیر آنی دومی یعنی دست دادن هست که تاثیر زیادی بر قضاوت فرد مقابل […]

تقویت ارتباط چشمی
بیشتر بخوانید

تقویت ارتباط چشمی برای جذب طرف مقابل

خیلی از ماها در مورد ارتباطات چشمی از کتابهای مختلف یا افراد مختلف شنیده ایم که گفته اند ارتباط چشمی داشته باشید ولی در مورد اینکه به چه صورتی باشد تا ارتباط چشمی سالم و قوی داشته باشیم صحبت نکرده اند و من در اینجا قصد دارم تا راهکارهایی رو ارائه بدهم تا ارتباطات چشمی […]