بیشتر بخوانید

چهار ثانیه اول در ارتباطات

چهار ثانیه اول زبان بدن و ظاهر شما به سرعت تعیین می کند که آیا مورد پسند واقع می شوید ، می توانید دیگران را متقاعد کنید و مهم تر اینکه وقتی دیگران شما را می بینند چه برداشتی از شما خواهند داشت . شما کمتر از ۱۰ ثانیه و به طور منطقی نزدیک به […]

بیشتر بخوانید

شیوه هایی برای تغییر با استفاده از محیط

شیوه هایی برای تغییر می خواهم سه شیوه تغییر را معرفی کنم شرکت های سهامی بزرگ،رهبران نظامی و بسیاری از رهبران ادیان چیزی را می دانند که بیشتر مردم از آن آگاهی ندارند؟ رهبران نظامی جهان اولین عامل را سال ها پیش کشف کرده اند ؛ هر سازمان مذهبی و معنوی موفق نیز طی هزاره […]

بیشتر بخوانید

چگونه می توانیم تغییر کنیم

چگونه می توانیم تغییر کنیم تغییر چیزی است مثل تغییر رفتار،نگرش،محصول ، نوعی از خدمات یا نحوه ی تعاملشان با شما.تغییر کردن کاری پرهیجان و لذت بخش است فرآیند تغییر اینگونه آغاز می شود از افراد می خواهیم وضعیت موجود را زیر سوال ببرند و فرآیند تغییر را در ذهن آن ها عملا پیاده می […]

بیشتر بخوانید

چرا مهم تر از چگونه است

چرا مهم تر از چگونه است همیشه مهم تر است که بدانید چرا کاری را انجام می دهید تا اینکه چگونه انجامش می دهید بعضی وقت ها چگونه پر زحمت است ؛خسته کننده است یا حتی نا امید کننده است. اگر یک جواب راضی کننده برای چرا نداشته باشید احتمالا به خودتان زحمت سر و […]