بیشتر بخوانید

چهار ثانیه اول در ارتباطات

چهار ثانیه اول زبان بدن و ظاهر شما به سرعت تعیین می کند که آیا مورد پسند واقع می شوید ، می توانید دیگران را متقاعد کنید و مهم تر اینکه وقتی دیگران شما را می بینند چه برداشتی از شما خواهند داشت . شما کمتر از ۱۰ ثانیه و به طور منطقی نزدیک به […]

بیشتر بخوانید

شیوه هایی برای تغییر با استفاده از محیط

شیوه هایی برای تغییر می خواهم سه شیوه تغییر را معرفی کنم شرکت های سهامی بزرگ،رهبران نظامی و بسیاری از رهبران ادیان چیزی را می دانند که بیشتر مردم از آن آگاهی ندارند؟ رهبران نظامی جهان اولین عامل را سال ها پیش کشف کرده اند ؛ هر سازمان مذهبی و معنوی موفق نیز طی هزاره […]

بیشتر بخوانید

چگونه می توانیم تغییر کنیم

چگونه می توانیم تغییر کنیم تغییر چیزی است مثل تغییر رفتار،نگرش،محصول ، نوعی از خدمات یا نحوه ی تعاملشان با شما.تغییر کردن کاری پرهیجان و لذت بخش است فرآیند تغییر اینگونه آغاز می شود از افراد می خواهیم وضعیت موجود را زیر سوال ببرند و فرآیند تغییر را در ذهن آن ها عملا پیاده می […]