بیشتر بخوانید

انتخاب های کوچک

آیا تا به حال یک فیل شما را گاز گرفته است؟ یا یک پشه نیش تان زده است؟ در زندگی ، چیزهای کوچک هستند که شما را نیش می زنند. گاهی وقت ها ، اشتباه های بزرگی را می بینیم که ممکن است زندگی حرفه ای و شهرت آدم را در یک لحظه نابود کنند؛مثلا […]

بیشتر بخوانید

طرز فکر فست فودی برای موفقیت

طرز فکر فست فودی موفقیت از این اعتقاد که موفقیت باید به همان سرعتی بدست آید که مثلا فست فود حاضر می شود،یا مثل یک عینک مطالعه یک ساعته ساخته می شود ، یا عکسی که ۳۰ دقیقه ای چاپ می شود ، یا غذایی که در مایکروویو می پزند، یا آب گرم فوری یا […]