بیشتر بخوانید

چطور بدانیم افکارمان واقعی نیستند

تو خود آن فکر نیستی-فکری در سر داشتن شبیه آن فکر بودن ، هم سان نیستند.این شبیه تفاوت بین داشتن ظرف های کثیف در ظرفشویی و شلخته و نامرتب بودن است. یا مرتکب اشتباه شدن در برابر شکست خورده بودن است.همه ی افکار موقت و بی دوام اند و در یک لحظه رخ می دهند، […]

بیشتر بخوانید

بی اهمیت کردن افکار پوچ

  همه ی ما افکاری داریم که مانند قطار سریع السیر بزرگ،سنگین و غیرقابل مقاومت که افکاری پوچ هستند ولی در ذهن مان توفان به پا می کنند. من احمق هستم (یا زشت، یا بازنده). من دارم پروژه ام را از دست می دهم. من تو زندگی باختم. او به من اهمیت نمی دهد. و […]