چیزی که به ذهن میگیم و چیزی که اجرا میکنه!

ذهن ما یک ابزار هست که از اون میشه هم استفاده درست کرد هم استفاده نادرست! ذهن مثل یک خاکی می مونه که هر بذری چه خوب و چه بد رو پرورش می ده یه مثالی که میشه زد این هست که ما باغبان هستیم و در طول روز در حال بذرافشانی (افکار) در ذهن […]