چطور قدرت ابراز عقیده داشته باشیم

در ارتباطاتمان با افراد اگر احساساتمان را به جا بروز نکنیم یک وضعیت بدی در ما به وجود میاد که باعث درگیری ذهنی با خودمان می شود با خودمون میگیم چرا در این موقعیت نظرم رو نگفتم یا چرا من نمیتونم و… امثال اینها یک چرخه ی معیوبی رو در مغز شکل می دهد که […]