چهار ثانیه اول در ارتباطات

چهار ثانیه اول

زبان بدن و ظاهر شما به سرعت تعیین می کند که آیا مورد پسند واقع می شوید ، می توانید دیگران را متقاعد کنید و مهم تر اینکه وقتی دیگران شما را می بینند چه برداشتی از شما خواهند داشت .

شما کمتر از ۱۰ ثانیه و به طور منطقی نزدیک به چهار ثانیه زمان دارید تا اولین تاثیر مثبت را برای افرادی بگذارید که شما را می بینند.

تحقیقات زیادی آشکارا نشان می دهند که شما در اولین ملاقات خود با دیگران در چند ثانیه ی اول ، به لحاظ شغلی و شخصیتی مورد قضاوت قرار می گیرید. در حقیقت ، اولین تاثیر شما در ذهن آن ها ضبط می شود و ملاکی برای تمام تعامل های بعدی شما قرار می گیرد. بدون توجه به اینکه در اولین ملاقات چه تاثیری بر دیگران دارید، شما می خواهید تاثیرتان آگاهانه و هدف دار باشد.

نخستین تاثیر ذهنی

به محض اینکه کسی را می بینید ، رویدادهای فراوانی در ضمیرناخودآگاه شکل می گیرد. نتایج ناخودآگاه اغلب لحظه ای و فوری هستند. آیا این افکار به نظرتان آشنا هستند؟

((یک حالت غریزی است؛ از اون خانم خوشم نمیاد یا حتی نمی تونم با انگشت نشونش بدم)).

((چیزی تو وجود اون پسره هست که آزارم می ده.نمی دونم چیه! اما احساسم می گوید آدم درستی نیست)).

افراد هنگام ملاقات با دیگران پیام هایی گوناگون دریافت می کنند، به آن ها فکر می کنند و آن ها را احساس می کنند.

تضادی درونی بین پیام هایی کلامی هست که فرد دریافت می کند.بخش غم انگیز ماجرا این است که افراد فکر می کنند غرایز درونی خوبی دارند و باید به احساس و درک مستقل خود اعتماد کنند. چرا این بخش غم انگیز است ؟

زیرا وقتی فرد پیام های ترکیبی را هنگام ملاقات با مردم دریافت می کند، تمایل به گفتن نه دارد؛ زیرا احساس خوبی به آن پیام ها ندارد.

شما فردی جدید را می بینید : در چهار ثانیه اول آن دیدار فرآیندهای بی شماری در سطوح ناخودآگاه ذهن شما اتفاق می افتد.شما هرگز نمی دانید چه اتفاقی افتاده است . آیا می خواهید سرنخی از آنچه در مغز شما اتفاق افتاده ، به دست بیاورید؟

وقتی اولین بار با فردی ملاقات می کنید، میلیون ها سلول عصبی در مغز شما شروع بع فعالیت می کنند. مغز شما بلافاصله بیدار می شود و به سرعت می خواهد فرد را در گروهی خاص قرا ر دهد . او شبیه چه کسی است؟ آیا فرد خوبی است ؟ آیا جذاب است؟چه چیز خاص و جالب توجهی در او وجود دارد؟ چه چیزی درباره او آشنا به نظر می رسد؟ همه ی این کارها بدون فکر و آگاهی صورت می گیرد.

مغز شما به همین شکل فعالیت می کند اگر شما این کارها را به طور خودآگاه انجام دهید ذهن شما بسیار مشغول خواهد بود و دیگر هیچ وقتی برای فکر کردن نخواهد داشت و فقط به این موضوع که او شبیه کیست ، فکر خواهد کرد. در عوض ذهن نا خوداگاه فورا فعالیتش را آغاز می کند و هر نوع قضاوت و تحلیلی را انجام می دهد و تقریبا در کمتر از چهار ثانیه فرد را در گروه بازنده ها یا برنده ها قرار می دهد. تمامی این بررسی ها و طبقه بندی ها در کمتر از چهارثانیه و گاهی کمی بیشتر صورت ممغزی گیرد اما در لحظه های اول ملاقات ، تائید یا انکار بسیار نیرومندی وجود دارد.