چطور بدانیم افکارمان واقعی نیستند

تو خود آن فکر نیستی-فکری در سر داشتن شبیه آن فکر بودن ، هم سان نیستند.این شبیه تفاوت بین داشتن ظرف های کثیف در ظرفشویی و شلخته و نامرتب بودن است. یا مرتکب اشتباه شدن در برابر شکست خورده بودن است.همه ی افکار موقت و بی دوام اند و در یک لحظه رخ می دهند، و اغلب ثانیه ای بعد حذف می شوند.

این مهم است : افکار واقعی نیستند ؛ آنها چیزی نیستند

 

در واقع اصلا هیچ چیز نیستند.این افکار رابط هستند و فقط تا آن اندازه زندگی می کنند که ما را به فکر بعدی برسانند. دقت کرده اید زمانیکه فکری در ذهنتان هست حالا این افکار میتونه-حسادت،قضاوت و… باشه که باعث درد و رنج در شما می شود و بعد از مدتی فکری شما رو درگیر کرده اینجاست که فکر قبلی رو فراموش می کنید وظیفه فکر این هست که ما رو به فکر بعدی برسونه و این موقتی بودن فکر ما رو باید به این نتیجه برسونه که به آن اهمیت ندهیم مثل این میمونه که دوستان شما به شما پایبند نباشند آیا دفعه دیگه به این دوست موقتی اهمیت می دهید؟ افکار هم همینطور هستند زمانی که به سراغ شما آمد به خودتان بگوئید موقتی است به آن اهمیت نمی دهم.

ما در طول زندگیمان میلیون ها فکر داریم ،بیشتر انها را فورا فراموش می کنیم، و هیچ کدام از آنها مشخص نمی کند که ما به راستی کیستیم.

افکار منبع رنج و عذاب اند، در صورتی که باورشان کنیم ، آنها را جدی بگیریم ، و آنها را اشتباها واقعی و درست بپنداریم. تنها وقتی متوجه این توهم می شویم که افکار و واقعیت یکی نیستند .

و زمانی که شروع به فاصله گرفتن از افکارمان کنیم،میتوانیم به آرامش واقعی دست یابیم.

 

یک روش برای متوقف کردن جریان فکر ، برچسب زدن به آن است.

فرض کنید حالا به هر دلیلی فکری در سرتان آمده که رضا (دوستتان) از دست شما عصبانی است و ذهن شما رو این فکر درگیر کرده حالا برچسب بزنید » فکرم می گوید که رضا از دستم عصبانی است.

آن را با گفتن » فکرم می گوید که… برای خودتان توصیف کنید.

یا موارد مشابه » فکرم می گوید که لازم است شغلم را تغییر دهم. » فکرم می گوید که جذاب نیستم.

 

من برای خودم فکرم رو   

میبینم

به جای اینکه بگویم فکرم می گوید که لازم است شغلم را تغییر دهم می گم سیب زمینی می گوید که لازم است شغلم را تغییر دهم. شماها هم خواستید می توانید فکرتون رو به چیزی تشبیه کنید.

به این روش ادامه دهید تا احساس کنید کمی از فکرتان جدا شده اید و به نظر می رسد که افکارتان نسبتا کم اهمیت تر شده اند.

هر زمان در اثر نگرانی یا قضاوت درباره ی خود دچار مشکل شدید و به یادآوری دیدگاهی جدید نیاز داشتید این تمرین را به کار برید.

  • به یاد داشته باشید-افکار عینیت و واقعیت نیستند
  • آنها چیزی نیستند آنها فقط و فقط فکر هستند