بی اهمیت کردن افکار پوچ

بی اهمیت کردن افکار پوچ

 

همه ی ما افکاری داریم که مانند قطار سریع السیر بزرگ،سنگین و غیرقابل مقاومت که افکاری پوچ هستند ولی در ذهن مان توفان به پا می کنند.

  • من احمق هستم (یا زشت، یا بازنده).
  • من دارم پروژه ام را از دست می دهم.
  • من تو زندگی باختم.
  • او به من اهمیت نمی دهد.

و اگر افکارتان رو بررسی کنید می بینید واقعا دست بردار نیستند همینجوری به لیست بالا اضافه می شوند

ما هرگز افکارمان را زیر سوال نمی بریم زیرا

به شدت درست و واقعی به نظر می رسند

 

و با آنچه همیشه باور داشته ایم ، جور در می آیند. ما فقط با آنها پیش می رویم. و ما آنها را افکار خودکار می نامیم زیرا به اراده خودشان آشکار می شوند. آنها احساس شرمساری ، ترس یا شکست در ما ایجاد می کنند. و چیزی که خیلی مهم هست اینکه این افکار به شدت قدرتمند هستند نکته جالب این هست که با اینکه می دانیم این افکار پوچ هستند ولی

قبولشان داریم

 

به خاطر قدرتی که دارند ما به اشتباه قبولشان داریم و به ما آسیب می زنند می توانیم بگوئیم که این خصلت فکر و ذهن هست.

یک روش ساده ی شگفت انگیز برای کاهش قدرت افکار خودکار این است که آنها را تکرار کنید.با صدای بلند . این تکرار باعث تسخیر آن می شود. وقتی فکری را پیوسته با صدای بلند -بارها و بارها ، پنجاه یا صد بار تکرار کنیم ، همه ی معنا و قدرتش را برای آسیب زدن به ما از دست می دهد . به هنگام شروع هر قدر هم این فکر تهدید آمیز باشد ، وقتی پیوسته آن را تکرار کنید، احمقانه یا بی معنا می شود.

حالا از این به بعد بیایید آن را انجام دهید ببینید چه معجزه ای رخ می دهد. زمانی که یک فکری که به اشتباه در ذهنتان واقعی می رسد و باعث آزارتان از قبیل درد و رنج می شود که در خیلی مواقع به اصطلاح فیتیله پیچمان می کند شما آن را شکست بدهید فقط و فقط

با صدای بلند تکرار کنید

شاید نگرانی((چه می شود اگر …)) باشد یا ((چرا او به من اهمیت نمی دهد)) یا چیزی که در شما احساس بدی درباره ی خودتان ایجاد می کند. هر آنچه هست ، آن را به یکی دو کلمه کاهش دهید ، و همین حالا آن ها را با صدای بلند بگوئید. آنها را حداقل پنجاه بار به طور پیوسته بگوئید تا زمانی که احساستان نسبت به آن متوقف شود. دیر یا زود قدرتشان را از دست می دهند. آنها صرفا به کلمات تبدیل می شوند؛شما هیج چیزی را مجبور نیستید بپذیرید یا باور کنید.

توجه کنید که بخشی از قدرت افکار خودکار در پنهان بودنشان و تلاش شما برای اجتناب از آنها قرار دارد. وقتی با گفتن یک فکر به طور مکرر و با صدای بلند دقیقا مخالف آن عمل کنید ، مساله چیزی مهمتر از تکرار آگهی تبلیغاتی در رادیو نخواهد بود. آنها به کلماتی کسل کننده و بی اهمیت تبدیل می شوند و شما از گوش کردن به آن ها دست می کشید.