انتخاب های کوچک

آیا تا به حال یک فیل شما را گاز گرفته است؟

یا یک پشه نیش تان زده است؟

در زندگی ، چیزهای کوچک هستند که شما را نیش می زنند. گاهی وقت ها ، اشتباه های بزرگی را می بینیم که ممکن است زندگی حرفه ای و شهرت آدم را در یک لحظه نابود کنند؛مثلا مجری مشهور در یک اجرای عمومی حرف های سیاسی بزند یا یک آدم معروف به صلح دوستی رفتار عجیب و غریب جنگ طلبانه ای از خودش نشان دهد یا یک تنیسور محبوب به طرز نامشخصی یک شخصی عالی رتبه را با سخنرانی آتشینی تهدید کند. واضح است که اینجور انتخاب های بد ، واکنش بزرگی در پی دارند. ولی حتی اگر در گذشته چنین اشتباه های بزرگی را مرتکب شده باشید ، در اینجا ، نگران این گام های رو به عقب غیر معمول یا لحظات تراژیک اتفاقی نیستیم.

خیلی از ما باید نگران انتخاب های تکراری ، کوچک و به ظاهر بی اهمیت مان باشیم.در مورد تصمیم هایی صحبت می کنم که شما فکر می کنید اصلا هیچ اتفاقی به وجود نمی آورند.این چیزهای کوچک هستند که به ناچار و به طور قابل پیشبینی ، موفقیت شما را از بین می برند.خواه حرکت های احمقانه یا رفتارهای بی اهمیت باشند، خواه در پوشش رفتارهای مثبت پنهان باشند(این دسته اصولا فریبنده هستند) ، این تصمیم های به ظاهر ناچیز و بی اهمیت می توانند شما را از مسیر موفقیت کاملا منحرف کنند، چون شما متوجه شان نیستید. از اقدام های کوچکی که شما را از مسیرتان دور می کنند، غافل می مانید یا در آنها غرق می شوید.

یک قوطی لیموناد و یک بسته چیپس می خورید و ناگهان بعد از خوردن آخرین تکه چیپس ، متوجه می شوید که همه ی تلاش آن روزتان را برای خوردن غذای سالم از بین برده اید، در صورتی که حتی گرسنه هم نبوده اید. تلویزیون توجه تان را جلب کرده و دو ساعت تمام را صرف تماشای برنامه های احمقانه ی تلویزیون کرده اید.

آن هم در حالی که مشغول آماده کردن یک ارائه ی مهم برای جلب نظر یکی از مشتریان با ارش تان بوده اید. بدون هیچ دلیل موجهی یک دروغ غیر ارادی به یکی از اعضای خانواده تان می گویید،در حالی که گفتن حقیقت مشکلی به وجود نمی آورد.موضوع چیست؟

شما به خودتان اجازه داده اید که بدون فکر ، انتخاب کنید ؛ و تا وقتی ناخودآگاه انتخاب می کنید ، نمی توانید آگاهانه آن رفتار بیهوده را تغییر دهید و به عادت های سازنده تبدیل اش کنید. حالا وقت بیدار شدن است و انتخاب های توانمند کننده.